Mekanik Cephe

Mekanik kaplama yapılacak duvarların rölövesi ayrı ayrı alınarak rölöve projesi oluşturulur ve binanın mimari projesi ile çakıştırılır. Bu çalışma sonrası cephe kaplama uygulama projesi hazırlanır. Uygulama projesinde; her kaplama taşı ölçülendirilmiş ve kodlanmış şekilde, bina cephe mimari görünüşlere işlenir. Uygulama projesi sonrasında; taş imalat resimleri hazırlanarak, taş kesim listeleri hazırlanır ve imalata hazır hale getirilir. Montaj uygulama öncesi, binanın mimari projesine uygunluk gösterecek şekilde, duvarın kaplama sonrası ölçüleri (uygulama projesi) baz alınarak kaplama uygulaması sınır hatlarını belirleyecek şekilde, piyano teli ile duvarın yatay ve düşey sınırlarını belirleyecek tel ipler monte edilir. Bu tel ipler, mermer veya granit kaplama plakalarının dış yüzeylerin sınırlarını belirleyen ve üç boyutlu konumda montaj ustasına kılavuzluk yapacak referans noktaları ve akslarıdır. Bina duvar mahallindeki bu tel aks uygulaması, proje sayfalarına teknik resim uygulaması ile aktarılarak, mekanik cephe kaplaması uygulama projesi yapılır. Uygulama projesinde; referans aksları arasındaki cephe, kaplama taşları ile derzlerin birbirileri ile uyumlu olacak şekilde ebatlandırılır ve proje üzerine işlenir. Cephe kaplama taşlarının her birine bir kod verilir. İmalat detayları ve tüm ölçüleri aynı olan kaplama taşlarına aynı kod numarası verilir. Uygulama projesinde; taşların hangi noktalardan taşınacağı, nasıl bağlantı yapılacağı, taşların taşınacağı askı profillerin yerleşim ve bağlantı detayları gibi tüm teknik gereksinimler vardır.

Uygulama projesi neticesinde granit plakaların ebatları da belirlenmiş olacağından, en büyük ebattaki granit plakanın ağırlığı esas alınarak, montaj elemanları, askı sistemi ve diğer mekanik bağlantı elemanlarının evsafını belirlemek için rüzgar ve zati yükler altında DIN normlarına göre statik hesapları yapılır. Statik hesaplar neticesinde belirlenen evsaftaki mekanik taşıyıcı montaj elemanlarının yine projede belirtilen şekilde bina duvarına bağlantısı yapılır.
Taşıyıcı sistem ana hatları, profil askı raylarıdır. Profil askılı bağlantı sistem şekli; bina duvar imalatları genellikle tuğla veya benzeri malzemeler ile yapıldığından, ana bağlantılar kat hizasındaki kiriş veya tabiliye betonuna, gömlekli çelik dubeller ile konsol bayrak elemanlar monte edilir. Kattan kata monte edilmiş konsol bayraklara, askı profili bağlanır. Askı profili üzerine bağlanan paslanmaz çelik gövde elemanları ve bu gövdelere monte edilen saplama elemanların montajı yapılır. Granit veya mermer plakalara şekil bağlantısı ile geçirilen pimler, saplamalara bağlanır.
İmalat projelerinde belirtilen noktalarda, kaplama granit plakaların kalınlık alınlarından montaj delikleri açılır. Montaj delikleri 8 mm çapında ve 25 mm derinliğinde, merkezden sulamalı özel elmas matkaplar ile delinir. Her plaka en az dört noktadan delinir. Bu deliklere geçirilen kauçuk esaslı plastik boru contalı pimler ile taşın havada askıda tutulması temin edilir. Her granit veya mermer plakada olan dört bağlantı deliğin, ikisi taşıyıcı ve diğer ikisi tutucu olarak dizayn edilir. Her granit veya mermer plaka yanındaki plaka ile aynı bağlantı elemanlarını ortak kullanarak, yüzey montaj tesis edilmesi ve rüzgar yükü ile her plakaya gelen yükün etkisinin dağıtılarak azaltılması sağlanmalıdır.


Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat
Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat
Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat
Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat
Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat
Mekanik Cephe  RİZKON Restorasyon İnşaat